Νέο Όραμα ™ | Οι Θέσεις μας

Εσωτερική Πολιτική

& Διοικητική Οργάνωση

Οικονομία

& Ανάπτυξη

Παιδεία

& Έρευνα

Εξωτερική Πολιτική

& Διεθνείς Σχέσεις

Εργασία

& Εργασιακή Ασφάλιση

Υγεία

& Κοινωνική Ασφάλιση 

Δικαιοσύνη

& Διαφάνεια

Άμυνα

& Εσωτερική Ασφάλεια

Αγροτική Ανάπτυξη

& Τεχνολογίες Παραγωγής

Τουρισμός

& Αξιοποίηση Κλίματος

Ναυτιλία

& Νησιωτική Πολιτική

Πολιτισμός

& Αθλητισμός

Το Νέο Όραμα ™ είναι ένας ανεξάρτητος πολιτικός & κοινωνικός οργανισμός.

Υποστηρίζουμε την ελευθερία κάθε πολίτη, την Ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική αλληλεγγύη και τον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιορισμό του κάθε φύσεως ρατσισμού στην κοινωνία μας.

Για το Νέο Όραμα οι όροι Αριστερά, Δεξιά, Κομμουνισμός, Σοσιαλισμός, Φιλελευθερισμός κλπ. εντός του λεγόμενου Δυτικού Κόσμου ο οποίος προχωράει αισίως στα μέσα του 21ου  αιώνα, θεωρούνται πλέον αναχρονιστικοί και υπάρχει χώρος για τη δημιουργία μιας εντελώς νέας ιδεολογίας η οποία θα απευθύνεται με πρακτικές λύσεις στις καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Οποιοσδήποτε πολίτης άνω των 18 ετών μπορεί να γίνει μέλος του Νέου Οράματος και να παίρνει εθελοντικά μέρος στις συναντήσεις μας οι οποίες διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι θέσεις μας καθορίζονται και αναρτώνται αναλυτικά στις διαδικτυακές πλατφόρμες ΝeoΟrama.org και NoXweb.TV καθώς διαμορφώνονται μέσα από τις συζητήσεις των μελών της ομάδας.

Οι κατηγορίες στις οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά κείμενα με πολιτικές & κοινωνικές θέσεις είναι οι εξής:

Επιστρέψτε σύντομα στο ΝeoΟrama.org για να διαβάσετε αναλυτικά τις επικαιροποιημένες θέσεις μας για κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς.

Για να γίνεις μέλος του Νέου Οράματος μπες στον σύνδεσμο >> Γίνε Μέλος

Το Νέο Όραμα ™ είναι ένας ανεξάρτητος πολιτικός & κοινωνικός οργανισμός.

Υποστηρίζουμε την ελευθερία κάθε πολίτη, την Ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας, την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική αλληλεγγύη και τον όσο το δυνατόν μεγαλύτερο περιορισμό του κάθε φύσεως ρατσισμού στην κοινωνία μας.

Για το Νέο Όραμα οι όροι Αριστερά, Δεξιά, Κομμουνισμός, Σοσιαλισμός, Φιλελευθερισμός κλπ. εντός του λεγόμενου Δυτικού Κόσμου ο οποίος προχωράει αισίως στα μέσα του 21ου  αιώνα, θεωρούνται πλέον αναχρονιστικοί και υπάρχει χώρος για τη δημιουργία μιας εντελώς νέας ιδεολογίας η οποία θα απευθύνεται με πρακτικές λύσεις στις καθημερινές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Οποιοσδήποτε πολίτης άνω των 18 ετών μπορεί να γίνει μέλος του Νέου Οράματος και να παίρνει εθελοντικά μέρος στις συναντήσεις μας οι οποίες διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι θέσεις μας καθορίζονται και αναρτώνται αναλυτικά στις διαδικτυακές πλατφόρμες ΝeoΟrama.org και NoXweb.TV καθώς διαμορφώνονται μέσα από τις συζητήσεις των μελών της ομάδας.

Επιστρέψτε σύντομα στο ΝeoΟrama.org για να διαβάσετε αναλυτικά τις επικαιροποιημένες θέσεις μας.

Εσωτερική Πολιτική

& Διοικητική Οργάνωση

Οικονομία

& Ανάπτυξη

Παιδεία

& Έρευνα

Εξωτερική Πολιτική

& Διεθνείς Σχέσεις

Εργασία

& Εργασιακή Ασφάλιση

Υγεία

& Κοινωνική Ασφάλιση 

Δικαιοσύνη

& Διαφάνεια

Άμυνα

& Εσωτερική Ασφάλεια

Αγροτική Ανάπτυξη

& Τεχνολογίες Παραγωγής

Τουρισμός

& Αξιοποίηση Κλίματος

Ναυτιλία

& Νησιωτική Πολιτική

Πολιτισμός

& Αθλητισμός

Εσωτερική Πολιτική

& Διοικητική Οργάνωση

Οικονομία

& Ανάπτυξη

Παιδεία

& Έρευνα

Εξωτερική Πολιτική

& Διεθνείς Σχέσεις

Εργασία

& Εργασιακή Ασφάλιση

Υγεία

& Κοινωνική Ασφάλιση

Δικαιοσύνη

& Διαφάνεια

Άμυνα

& Εσωτερική Ασφάλεια

Αγροτική Ανάπτυξη

& Τεχνολογίες Παραγωγής

Τουρισμός

& Αξιοποίηση Κλίματος

Ναυτιλία

& Νησιωτική Πολιτική

Πολιτισμός

& Αθλητισμός

Ενέργειες #Παραιτηθείτε

Οι Θέσεις μας Συνοπτικά

© 2018-2019 Νέο Όραμα ™ | Πολιτικός & Κοινωνικός Οργανισμός

© 2018-2019 Νέο Όραμα ™ | Πολιτικός & Κοινωνικός Οργανισμός